השירות של Pro-mas

לפני הכל, מהו החזר מס?

החזר מס הוא החזר של עודפי המיסים שאנו משלמים כשכירים. הבקשה להחזר מס מוגשת לרשות המיסים וכוללת מסמכים רבים המעידים על תשלום מס עודף והסיבה בגינה אתם זכאים לקבלת החזר.

מי זכאי להגיש בקשה להחזר?

כל אדם אשר עבד כשכיר במשך שש השנים האחרונות רשאי להגיש בקשה, אך הגשתה כרוכה באיסוף ניירת רבה ולעיתים הגשה עצמאית עשויה להידחות או להתקבל באופן חלקי עקב הגשת מסמכים לא נכונים. כאן "Pro-mas" נכנסים לתמונה!

תנאי הזכאות להחזר

ישנם מספר תנאי זכאות אשר בזכותם ניתן לקבל החזר מס, ביניהם פטורים שונים, הקלות מס או אפילו טעויות חישוב אשר מבוצעות בשל העובדה כי המס בישראל מחושב שנתית אך נגבה בכל חודש מתלוש השכר. בין התנאים השונים:

המקרה השכיח ביותר בגינו ניתן לקבל החזר מס. מערכת המס מעריכה כי משכורתו של שכיר תהיה קבועה במשך כל השנה, לכן מחשבת את ניכוי המס לפי מדרגה שנתית. בפועל, מס הכנסה יורד כל חודש ובמקרה של החלפת עבודה או אי העסקה גובה המס אינו מתעדכן בהתאם.

עבודתן של אימהות טריות מאופיינת באי רציפות תעסוקתית בעיקר בתקופה הסמוכה ללידה. חופשות הלידה, בין אם בתשלום או לא, מייצרות לעיתים זכאות להחזר מס ובנוסף ישנן נקודות זיכוי המגיעות ליולדות ופעמים רבות אינן מנוצלות עד תום. שילוב הדברים מביא לזכאות להחזר מס בסבירות גבוהה.

המסיימים תואר אקדמאי זכאים לנקודת מס במשך שנה מסיום הלימודים. גם במקרה של סיום לימודי תעודה מקצועית ניתן לקבל נקודת זיכוי ובמקרה של תואר שני ישנה זכאות ל-חצי נקודה.

אדם השילם מס שבח על מכירת דירה בשש שנות המס האחרונות, רשאי להגיש בקשה להחזר מס בגין חישוב לא מדויק של המס ששולם. לרוב החזר מס זה יהיה בגובה של עשרות אלפי שקלים.

כאשר מושכים מכספי התגמולים של קופת הגמל, קרן הפנסיה או קרן המנהלים, מתרחש קיזוז מס בגובה של 35% מכספי המשיכה. לעיתים קרובות ניתן לקבל החזר חלקי או מלא של גובה הקיזוז וזאת בהתאם להכנסה השנתית באותה שנת מס. באותה מידה ניתן לקבל החזר על משיכה מקרן השתלמות בטרם הפכה לנזילה.

ילדים עד לגיל 18 מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי מס. מרבית האנשים אינם מעדכנים את מספר ילדיהם בתחילת כל שנת מס ובכך אינם מנצלים את הנקודות כחוק. בנוסף במקרה בו נולד ילד באמצע שנת המס, ישנה אפשרות לקבלת החזר רטרואקטיבי על שנת המס המלאה.

ילדים עד לגיל 18 מזכים את הוריהם בנקודות זיכוי מס. מרבית האנשים אינם מעדכנים את מספר ילדיהם בתחילת כל שנת מס ובכך אינם מנצלים את הנקודות כחוק. בנוסף במקרה בו נולד ילד באמצע שנת המס, ישנה אפשרות לקבלת החזר רטרואקטיבי על שנת המס המלאה.

המסיימים תואר אקדמאי זכאים לנקודת מס במשך שנה מסיום הלימודים. גם במקרה של סיום לימודי תעודה מקצועית ניתן לקבל נקודת זיכוי ובמקרה של תואר שני ישנה זכאות ל-חצי נקודה.

תושבים של ישובים המוגדרים על ידי המדינה כיישובי ספר, עיירות פיתוח או ישובים פריפריאליים, זכאים לנקודות זיכוי מס. נקודות אלו אינן מנוצלות מסיבות של חוסר מודעות לדבר הזכאות, התעלמות של המעסיק מנקודות זיכוי המס ותשלום יתר עקב מעבר טרי לישוב זכאי וסחבת בהעברת הכתובת.

בהינתן ולאזרח או לבת\בן זוגו ישנה נכות של מעל 90% המוכרת על ידי ביטוח לאומי למשך תקופה העולה על חצי שנה, קיימת היתכנות לפטור מלא מתשלום מס הכנסה ומומלץ להגיש בקשה להחזר.

חודשים מתום השירות הסדיר, זכאים המשוחררים לנקודה עד שתי נקודות מס. לעיתים, נקודות אלו אינן מנוצלות כהלכה והמשוחרר משלם מס יתר שלא כצורך. במקרים שכאלה יכול המשוחרר לדרוש החזר מס עד כ-שש שנים לאחר השחרור.

סוחרים רבים בשוק ההון אינם מודעים לכך שניתן לקבל החזרי מס גבוהים בגין קיזוז הפסדי הון אל מול רווחי הון. בנוסף ניתן לבצע קיזוזים של השקעות אשר בוצעו בפלטפורמות מסחר שונות ולקזז הפסדי הון מול מס שבח.

קורסים או השתלמויות מטעם העבודה או שקשורות לתחום העבודה ושולמו מכספו הפרטי של העובד, מזכות בהחזר מס של עד כ-30% מגובה עלות הקורס.

תרומה מעל ל-190 ₪ למוסד ציבורי אשר מוכר על ידי מס הכנסה, מאפשרת זכאות לזיכוי מס בגובה של 35% מגובה התרומה. לצורך העניין, תרומה של 1,000 ₪ עשויה לזכות בהחזר מס של כ-350 ₪.

תרומה מעל ל-190 ₪ למוסד ציבורי אשר מוכר על ידי מס הכנסה, מאפשרת זכאות לזיכוי מס בגובה של 35% מגובה התרומה. לצורך העניין, תרומה של 1,000 ₪ עשויה לזכות בהחזר מס של כ-350 ₪.

חודשים מתום השירות הסדיר, זכאים המשוחררים לנקודה עד שתי נקודות מס. לעיתים, נקודות אלו אינן מנוצלות כהלכה והמשוחרר משלם מס יתר שלא כצורך. במקרים שכאלה יכול המשוחרר לדרוש החזר מס עד כ-שש שנים לאחר השחרור.

הגיע הזמן ל-Pro-mas

Pro-mas משתפים פעולה עם מיטב אנשי המקצוע הרלוונטיים: עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס ועוד. אנו נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם למצות את זכותכם. מלאו את פרטיכם כבר עכשיו! >>>

דילוג לתוכן